cho tam giác ABC H là trục tâm qua C kẻ đường thẳng vuông góc AC tại D C/m tứ gics BHCD là hình thang

Question

cho tam giác ABC H là trục tâm qua C kẻ đường thẳng vuông góc AC tại D C/m tứ gics BHCD là hình thang

in progress 0
Adalynn 2 tuần 2021-07-12T10:41:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:43:14+00:00

  Gọi AD và BE lần lượt là hai đường cao của Δ ABC .

  Theo đề hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H hay H là trực tâm của Δ ABC

  => CH là đường cao thứ 3 của Δ ABC

  => CH  AB (1)

  mà BD  AB (gt) => CH//BD

  Có BH  AC (BE là đường cao)

  CD  AC

  => BH//CD (2)

  Từ (1) và (2) suy ra : Tứ giác BHCD là hình bình hành

  `Nocopy`

  `Xin câu trả lời hya nhất`

  0
  2021-07-12T10:43:31+00:00

  Ta có :

  H là trực tâm của ΔABC (gt)
  ⇒ BH ⊥ AC 

  Mà CD ⊥ AC (gt)

  ⇒ BH // CD
  Tứ giác BHCD có BH // CD 

  ⇒ Tứ giác BHCD là hình thang

  `Nocopy`

  `Xin câu trả lời hay nhất`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )