cho tam giác ABC kẻ AH vuông góc BC tại H .M là trung điểm BC.biết góc bah=góc ham=góc mac và B=2C.tính các góc của tam giác ABC

Question

cho tam giác ABC kẻ AH vuông góc BC tại H .M là trung điểm BC.biết góc bah=góc ham=góc mac và B=2C.tính các góc của tam giác ABC

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-08-15T23:03:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:05:20+00:00

  Đáp án:góc A=90, B=60, C=30

   

  Giải thích các bước giải:

  $$\widehat {BAH} = \widehat {HAM} = \widehat {MAC} =  > \widehat A = \widehat {BAH} + \widehat {HAM} + \widehat {MAC} = 3\widehat {BAH}$$

  ta có $$\widehat {BAH} + \widehat B = {90^0} =  > \widehat {BAH} + 2\widehat C = {90^0} =  > \widehat {BAH} = {90^0} – 2\widehat C$$ 

  mặt khác $$\widehat {HAC} + \widehat C = {90^0} =  > 2\widehat {BAH} + \widehat C = {90^0} =  > 2({90^0} – 2\widehat C) + \widehat C = {90^0} =  > \widehat C = {30^0} =  > \widehat B = 2*30 = {60^0} =  > \widehat A = 180 – 30 – 60 = {90^0}$$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )