Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Kẻ BE và CF cùng vuông góc với đường thẳng AM ở E và F CM: a) BE= CF b) BF//CE c) AE+AF= 2AMC

Question

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Kẻ BE và CF cùng vuông góc với đường thẳng AM ở E và F
CM: a) BE= CF
b) BF//CE
c) AE+AF= 2AMC

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-04T01:45:39+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:47:07+00:00

  a) Xét hai tam giác vuông BEM và CMF ta có:

  MB = MC (gt)

  góc BME = góc CMF (2 góc đối đỉnh)

  Vậy ΔBEM=ΔCMFΔBEM=ΔCMF (cạnh huyền-góc nhọn) (1)

  Từ (1) ME=MF⇒ME=MF(2 cạnh tương ứng) (2)

  b) Từ (1)  góc EBM = góc FCM (2 góc tương ứng)

  và đây là cặp góc so le trong

  BE⇒BE // CF

  KO BIẾT ĐÚNG KHÔNG
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-10-04T01:47:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) xét ΔBME và ΔCMF có :

  BEMˆBEM^ = CFMˆCFM^ ( = 90OO)

  BM = CM ( M là trung điểm của BC )

  BMEˆBME^ = CMFˆCMF^ ( hai góc đối đỉnh )

   ΔBME = ΔCMF ( cạnh huyền – góc nhọn )

  b) ΔBME = ΔCMF (cmt)

   BE = CF ( hai cạnh tương ứng )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )