Cho Tam giác ABC nhọn. AB lớn hơn AC đg cao AK gọi D,E,F là trung điểm của AB, AC, BC.Cm a, BDEF là hình gì b, DEFK là hình thang cân

Question

Cho Tam giác ABC nhọn. AB lớn hơn AC đg cao AK gọi D,E,F là trung điểm của AB, AC, BC.Cm
a, BDEF là hình gì
b, DEFK là hình thang cân

in progress 0
Aubrey 20 phút 2021-09-12T07:59:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:01:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: a,

  xét tam giác ABC có ĐA=DC(D là tđ AC)

  AE=EB(Ela tđ AB)

  ⇒DE là đường trung bình của tam giác ABC

  ⇒DE // BC và DE=1/2BC

  Mà F la td của BC

  ⇒ DE//BF và DE= BF

  ⇒tứ giác là DBEF hình bình hành

  b,

  DE//BC hay DE//KE (1)

  ⇒ tứ giác DEFK là hình thang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )