Cho tam giác ABC nhọn vẽ đường cao BD,CE A)cm tam giác ADB đồng dạng tam giác AEC B)CM tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC và góc ADE =góc ABC

Question

Cho tam giác ABC nhọn vẽ đường cao BD,CE
A)cm tam giác ADB đồng dạng tam giác AEC
B)CM tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC và góc ADE =góc ABC

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-12T07:34:38+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:36:05+00:00

  `a)` Xét `ΔADB` và `ΔAEC` có :
  `\hat{ADB} = \hat{AEC} = 90^o` (gt)
  `\hat{BAC}` chung
  `=> ΔADB ~ ΔAEC (g.g)`
  `b)` Xét `ΔADE` và `ΔABC` có :
  ` \hat{BAC}` chung
  `(AB)/(AD) = (AC)/(AE) (do\  ΔADB ~ ΔAEC)`
  `=>  ΔADE ~ ΔABC (c.g.c)`
  `=> \hat{ADE} = \hat{ABC}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )