cho tam giác ABC.phân giác góc A và góc B cắt nhau tại I. Kẻ IM ⊥ AB={M};IN ⊥ AC={N},IQ ⊥BC={Q}. 1.CM: ΔIMA= ΔIMN 2.Cm:IM=IN=IQ

Question

cho tam giác ABC.phân giác góc A và góc B cắt nhau tại I. Kẻ IM ⊥ AB={M};IN ⊥ AC={N},IQ ⊥BC={Q}.
1.CM: ΔIMA= ΔIMN
2.Cm:IM=IN=IQ

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-11-06T19:11:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:12:57+00:00

  các bước giải:

   1, xét tam giác INA và tam giác IMA có:

  AI chung

  ^NAI=^MAI

  ^AMI=^ANI

  => tam giác INA = tam giác IMA( VÌ LÀ TAM GIÁC VUÔNG)

  => IN=IM (2)

  2, xét tam giác MBI và tam giác QBI có :

  BI chung

  ^ QBI = ^ MBI

  ^IQB=^IMB

  => tam giác MBI = tam giác QBI

  =>IQ=IM (1)

  từ (1) và (2) => IQ=IM=IN

  0
  2021-11-06T19:13:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  các bước giải:

   1, xét tam giác INA và tam giác IMA có:

  AI chung

  ^NAI=^MAI

  ^AMI=^ANI

  => tam giác INA = tam giác IMA( VÌ LÀ TAM GIÁC VUÔNG)

  => IN=IM (2)

  2, xét tam giác MBI và tam giác QBI có :

  BI chung

  ^ QBI = ^ MBI

  ^IQB=^IMB

  => tam giác MBI = tam giác QBI

  =>IQ=IM (1)

  từ (1) và (2) => IQ=IM=IN

  Bạn đã vote: Quá tuyệt 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )