Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy AD = DE = ED. Từ D, E kẻ các đường thẳng cùng song song với BC cắt cạnh AC lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng: 1) M

Question

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy AD = DE = ED. Từ D, E kẻ các đường thẳng cùng song song với BC cắt cạnh AC lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng:
1) M là trung điểm của AN.
2) AM = MN = NC.
3) 2EN = DM + BC.
4) S tam giác ABC= 3S tam giác AMB

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-11T18:54:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:56:35+00:00

  Đáp án:

   1) Vì DM//BC 

  mà EN//BC

  ⇒DM//EN

  xét ΔAEN có

  AD=DE(GT)

  DM//EN(CMT)

  ⇒DM là đường trung bình của ΔAEN

  M là trung điểm của AN.

  2)xét hình thang DMCB có

  DE=EB (GT)
  DM//EN(CMT)

  EN//BC(GT)

  ⇒EN là đường trung bình của hình thang DMCB

  ⇒N là trung điểm của MC

  ⇒MN=NC

  mà MN=AM(M là trung điểm của AN.)

  ⇒MN=NC=AM

  Giải thích các bước giải:

   chúc bn hk tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )