Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh AC lấy điểm M, N sao cho AM = MN = NC. Tính diện tích tam giác ABC nếu bi

Question

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh AC lấy điểm M, N sao cho AM = MN = NC. Tính diện tích tam giác ABC nếu biết diện tích tứ giác DEMN bằng 6cm2.

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-11-03T12:18:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:20:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bạn thử vào đây xem sao nha: https://vinastudy.vn/xem-chi-tiet-cau-hoi-hdct46935.html

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )