Cho tam giác ABC với A(-1;3),B(-2;4),C(0,4).Xét tọa độ: a). Vectơ trung tuyến AA1 b). Tâm đường tròn ngoại tuyến tam giác c). Điểm D sao chk A

Question

Cho tam giác ABC với A(-1;3),B(-2;4),C(0,4).Xét tọa độ:
a). Vectơ trung tuyến AA1
b). Tâm đường tròn ngoại tuyến tam giác
c). Điểm D sao chk ABCD là hình bình hành

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-02T09:35:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:37:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  do AA1 là trung tuyến của tam giác ABC nên:

  A1 là trung điểm của BC

  ->xA1=(-2+0)/2=-1

   và yA1=(4+4)/2=4

  A1(-1;4)->AA1(0;1)

  b)Do Olaf tâm đường trong ngoại tiếp nên:

  O là trọng tâm tam giác ABC

   xO=(-1-2)/3=-1

  va yO=(3+4+4)/3=11/3

  ->O(-1;11/3)

  c)do D là đỉnh của hình bình hành ABCD nên: 

  vecto AB = véctơ DC

  ta có : véctơ AB=(-1;1) và véctơ DC=(-x;4-y)

  suy ra: -1=-x và 1=4-y

  <->x=1 và y=3 -> D(1;3)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )