Cho tam giác ABC vuông A , có trung tuyến AM , BN ,CP . Từ N kẻ đường song song với PC giao BC tại E . Đường thẳng qua E và song song với BN giao đườn

Question

Cho tam giác ABC vuông A , có trung tuyến AM , BN ,CP . Từ N kẻ đường song song với PC giao BC tại E . Đường thẳng qua E và song song với BN giao đường thẳng qua B và song song với CP tại K .
a: c/m tứ giác PNEC ,tứ giác BNEK LÀ HÌNH bình hành
b: c/m tứ giác ANMP là hình chữ nhật
c: M,P,K thẳng hàng
d: Có khi nào tứ giác PNCK là hình thang cân

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-02T09:22:01+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:23:19+00:00

  Đáp án:

  a )

   – cm PNEC là hình bh :

  + N \\ PC  ( đb )

  – vì hình bình hành có 2 đường chéo \\ bằng nhau suy ra :

  => PNEC là hình bh

  b )

   * cm tam giác ANMP là hình chữ nhật :

   – ta có :

   + góc A là góc vuông 

   + B là tia phân giác của AC tại N

   + AN +PM < PA + MN

    + PM = AN ; PA =MN

  => tam giác ANMP là hình chữ nhật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )