Cho tam giác ABC vuông B , có AB= 5 cm , BC= 12cm, trên tia đối của tia BA lấy D , sao cho BD=BA , trên cạnh BC lấy E sao cho BE=4 cm a0 tính Ac b) C

Question

Cho tam giác ABC vuông B , có AB= 5 cm , BC= 12cm, trên tia đối của tia BA lấy D , sao cho BD=BA , trên cạnh BC lấy E sao cho BE=4 cm
a0 tính Ac
b) CM: tam giác EAD cân
c) Tia AE cắt DC tại K . CM: K là trung điểm của DC
d) CM AD< 4. EK GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẢM ƠN Ạ !!!!!!!

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-15T09:19:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:21:03+00:00

  a.Xét tg ABC vuông tại B có

     AC²=AB²+BC²(pytago)

     AC²=5²+12²

     AC²=169

     AC=13

  b.Xét tg ABE và tg DBE có

    BE chung

    ∠ABE=∠EBD(90độ)

    AB=BD(gt)

  ⇒tg ABE = tg DBE (1)

  ⇒AE=ED

  tam giác EAD cân

  c.Xét tg ABC và tg DBC có

  AC=DC

  ABC=BDC

  BC chung

  ⇒tg ABC = tg DBC (2)

  ⇒∠ACB=∠DCB

  ⇒CB là pg ACB

  Từ (1) và (2)

  ⇒KED=EDB

     BAK=KAC

  ⇒DE là pg KDB 

     AK là pg BAC

  ⇒E là trọng tâm tg ABC

  mà CB là trung tuyến 

  ⇒AK là trung tuyến DC

  ⇒K là trung điểm DC

  d.hơi khó,mình kh biết

  Chúc bạn làm bài tốt! + xin fb bạn

  0
  2021-10-15T09:21:10+00:00

  a.Áp dụng định lý Pytago vào ΔABC 

  $⇒AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13cm$

  b.Xét ΔAEB và ΔCEB có :

  $BE : chung$

  $\widehat{ABE}=\widehat{DBE}=90^o$

  $AB=AD$

  $⇒ΔAEB=ΔCEB(c.g.c)$

  $⇒\widehat{BAB}=\widehat{EDB} ( 2 góc tương ứng )$

  ⇒ΔAED cân tại E

  c.Ta có :

  $BE=4cm$

  $BC=12cm$

  $⇒BE=1/3.BC$

  ⇒E là trọng tâm của ΔACD

  ⇒AE là đg trung tuyến ứng với CD

  ⇒K là trung điểm của CD

  d.ta có :

  $AB<EA$

  $ED>BD$

  Mà $AD=BA+BD$

  $AE=ED (ΔAEB=ΔCEB)$

  $⇒2AE>AD(*)$

  Lại có :

  $EK=\dfrac{1}{2}.EA$

  $⇔2AE=4EK$

  $(*)⇒4EK>AD$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )