Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Trên d lấy điểm D sao cho CD = BC ( D khác phía với A đối với BC ). Chứng m

Question

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Trên d lấy điểm D sao cho CD = BC ( D khác phía với A đối với BC ). Chứng minh tứ giác ABDC là hình thang vuông

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-03T16:42:28+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:43:40+00:00

  Bạn tự vẽ hình nhé!

  Xét ΔABC vuông cân tại A

  => ∠ABC= ∠ACB= 45 độ (1)

  Xét  ΔBDC vuông tại C có BC= DC

  => ΔBDC vuông cân tại C

  => ∠DBC= ∠BDC= 45 độ (2)

  Từ (1) và (2) => ∠ACB= ∠DBC

  mà chúng ở vị trí so le trong do BC cắt BD và AC

  => BD// AC

  Xét tứ giác ABDC có BD// AC

  => ABDC là hình thang

  Xét hình thang ABDC có ∠BAC = 90 độ

  => ABDC là hình thang vuông

  0
  2021-09-03T16:44:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hình tự vẽ nha bạn

  a)Xét tứ giác ABDC :
  AM = MD ; BM = MC
  =>Tứ giác ABDC là hình bình hành
  Mà góc BAC = 90 = >Tứ giác ABDC là hcn
  b)Xét tam giác AID :
  AH= HI ; AM = MD (gt)
  => HM song song ID ( đường tb)
  =>tứ giác BIDC la ht
  AC la trung truc AI = > tam giac ABI can tai B
  => AB = BI ma AB = DC ( ABDC la hcn )=> BI = DC
  hay BIDC la hinh thang can
  c) Ta có góc ACB = góc AHM = góc AEF
  góc BAM = góc ABM
  mà góc ABM + góc ACM = 90 => góc AEF + góc BAM = 90 độ hay AM vuông góc EF ( đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )