Cho tam giác ABC vuông ở C, có góc A bằng 60°, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB), kẻ BD vuông góc với AE (D th

Question

Cho tam giác ABC vuông ở C, có góc A bằng 60°, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB), kẻ BD vuông góc với AE (D thuộc AE). Chứng minh:
a) AK = KB.
b) AD = BC.

in progress 0
Julia 13 phút 2021-09-09T14:10:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:11:24+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Vì `AE ` là phân giác của $\widehat{BAC}$ nên

  $\widehat{EAB} = \dfrac{1}{2}. \widehat{BAC}= \dfrac{1}{2}. 60^0 = 30^0$

  Mà ta có `ΔABC` vuông tại `C` nên góc `A` và `B` phụ nhau

  $ \widehat{A} + \widehat{B} = 90^0$

  $ => \widehat{B} = 90^0 – \widehat{A} = 90^0 – 30^0  = 60^0$

  `<=>` $ \widehat{EBA} = 60^0$

  $=> \widehat{EAB} = \widehat{EBA}$

  ` => ΔAEB` cân tại `E`

  Mà có đường cao `EK=> EK` cũng là đường trung tuyến

  ` => AK = KB`

  `b)`

  Xét hai tam giác vuông ` ACE` và `BDE` ta có

  $\widehat{AEC} = \widehat{BED}$ (đối đỉnh)

  $ AE = BE $ ( do tam giác `AEB` cân )

  ` =>ΔACE= ΔBDE ` ( cạnh huyền – góc nhọn )

  ` =>  CE = DE`

  ta có

  ` AD = AE + DE`

  ` BC = BE + CE`

  Mà ` AE = BE ; DE = CE`

  ` => AD= BC`

  0
  2021-09-09T14:12:07+00:00

  a)Vì AE là phân giác của góc BAC nên góc EAB=góc EBA

  => tg EAB cân tại E mà có EK là đg cao nên EK đồng thời là trung tuyên nên AK=BK

  b)Xét tg ABC vuông tại C và tg BAD vuông tại D có

     AB chung

     ABC=BAD=30 độ

  => tg BAD=tg ABC(ch-gn)

  =>AD=BC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )