Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4. a) Tính BC b) Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM c)Gọi AH vuông góc với BC tính AH

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4.
a) Tính BC
b) Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM
c)Gọi AH vuông góc với BC tính AH

in progress 0
Emery 2 ngày 2021-12-07T23:31:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:32:33+00:00

  $\text{a)Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A có:}$

  $\text{BC²= AB²+ AC² = 3² +4²=$\sqrt{5}$}$

  $\text{⇒BC = 5}$

  $\text{b) Xét Δ  vuôngABC có:}$

  $\text{AM là trung tuyến của Δ vuôngABC ( M là trung điểm của BC)}$

  $\text{⇒AM = $\frac{1}{2}$ BC= $\frac{1}{2}$.5= 2,5}$

  $\text{c) ΔABC vuông tại A nên ta có: }$

  $\text{AH. BC= AB.AC}$

  $\text{⇒AH= $\frac{AB.AC}{BC}$  = $\frac{3.4}{5}$ = 2,4}$

  Chúc Bạn Học Tốt:3

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )