Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, đường cao AH. Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = AB. Gọi I là trung điểm của BE, kẻ EK vuông góc với BC,EN vu

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, đường cao AH. Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = AB. Gọi I là trung điểm của BE, kẻ EK vuông góc với BC,EN vuông góc với AH a.Chứng minh NEKH là hình chữ nhật b.

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-09-11T11:43:40+00:00 1 Answers 109 views 0

Answers ( )

    -1
    2021-09-11T11:44:45+00:00

    a) Tứ giác $NEKH$ có

    $\widehat N=\widehat H=\widehat K=90^o$

    $\Rightarrow NEKH$ là hình chữ nhật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )