cho tam giác ABC vuông tại A (AC

Question

cho tam giác ABC vuông tại A (AC

in progress 0
Jasmine 1 giờ 2021-09-15T10:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:18:52+00:00

  Đáp án:

  Xét ΔBAE vàΔ CDE có

  ∠BEA= ∠CED( 2 góc đối đỉnh)

      ∠ A=∠D(=90)

  ⇒ΔBAE∞ΔCDE( g-g)

  ⇒AB.DE=CD.AE

  Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

  • Cám ơn

   

  0
  2021-09-15T10:19:33+00:00

    

  a,Xét ΔBAE vàΔ CDE có

  ∠BEA= ∠CED( 2 góc đối đỉnh)

      ∠ A=∠D(=90)

  ⇒ΔBAE∞ΔCDE( g-g)

  ⇒AB.DE=CD.AE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )