Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc với BC BIẾT CH = 9cm AH=12cm .Tính BH và góc B

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc với BC BIẾT CH = 9cm AH=12cm .Tính BH và góc B

in progress 0
Parker 3 ngày 2021-12-07T19:51:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:53:31+00:00

  Xét △ABC (BAC^ = 90° , gt) có AH ┴ BC (gt)

  Nên ta có : AH^2 = BH . HC  ( Hệ thức lượng trong tam giác vuông )

  Hay 12^2 = BH . 9

  <=> BH = 12^2/9 = 16 (cm)

  Ta có : Tan B^ = AH/BH = 12/16 = 0,75 

  ==> B^ = 36,87°

  Vậy : BH = 16 và B^ = 36,87°

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )