cho tam giác abc vuông tại a biết ab/ac=3/4 chu vi tam giác abc =36.tính độ dài các cạnh tam giác abc

Question

cho tam giác abc vuông tại a biết ab/ac=3/4 chu vi tam giác abc =36.tính độ dài các cạnh tam giác abc

in progress 0
Anna 2 giờ 2021-10-12T01:55:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:56:48+00:00

  Đáp án:

  `AB=9;AC=12;BC=15` 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `(AB)/(AC)=3/4`

  `=>(AB)/3=(AC)/4`

  Đặt: `(AB)/3=(AC)/4=k`

  `=>AB=3k;AC=4k`

  Áp dụng định lí pytago, ta có:

  `BC^2=AB^2+AC^2`

  `=>BC^2=9k^2+16k^2`

  `=>BC^2=25k^2`

  `=>BC=5k`

  Vì chu vi `ΔABC=36`

  `=>3k+4k+5k=36`

  `=>12k=36`

  `=>k=3`

  `=>`$\begin{cases}AB=3k=9\\AC=4k=12\\BC=5k=15\end{cases}$

  0
  2021-10-12T01:56:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )