Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC=12, BC=13 .Tính cạnh AB

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC=12, BC=13 .Tính cạnh AB

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-28T15:42:31+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:44:03+00:00

  Đáp án:

  `AB=5cm

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định lý Pi ta go vào `ΔABC(hat{A}=90^o)` có:
  `BC^2=AB^2+AC^2` mà `AC=12cm;BC=13cm`
  `=>13^2=12^2+AB^2`
  `=>AB=sqrt{13^2-12^2}=5(cm)`
  Vậy `AB=5cm`

  0
  2021-09-28T15:44:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABC ta có:

  AB^2 = BC^2 – AC^2 = 13^2 – 12^2 = 25

  => AB = √25 = 5 (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )