cho tam giác ABC vuông tại A có AB =15 cm; BC=25cm.Đường phân giác góc BCA cắt cạnh AB tại D .tính DA;DB

Question

cho tam giác ABC vuông tại A có AB =15 cm; BC=25cm.Đường phân giác góc BCA cắt cạnh AB tại D .tính DA;DB

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-20T01:11:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:12:39+00:00

  Xứt tam giác ABC vuông tại A

  => $AB^{2}$ + $AC^{2}$ = $BC^{2}$  (pytago)

  => $AC^{2}$ = $BC^{2}$ – $AB^{2}$ = $25^{2}$ – $15^{2}$ = 400

  => AC = 20 (cm)

  Áp dụng t/c tia phân giác ta có

  $\frac{AC}{DA}$ = $\frac{BC}{BD}$

  =) $\frac{20}{DA}$ = $\frac{25}{BD}$

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\frac{20}{DA}$ = $\frac{25}{BD}$ = $\frac{20+25}{AD+BD}$ = $\frac{45}{AB}$ = $\frac{45}{15}$ =3

  => DA = AC : 3= $\frac{20}{3}$ (cm)

  => DB= BC:3 = $\frac{25}{3}$ (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )