Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm BC=5 cm a) Tính các góc tam giác ABC b) So sánh các góc tam giác ABC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm
BC=5 cm
a) Tính các góc tam giác ABC
b) So sánh các góc tam giác ABC

in progress 0
Remi 4 tháng 2021-08-30T21:55:36+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:57:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  b)tam giác ABC vuông tại A có :AB²+AC²=BC²

                                                 3²+AC²=5²

                                                  AC²=16

                                                  AC=4 cm

  vì AB<AC<BC

  ⇒∠ACB<∠ABC<∠CAB

  vậy ∠ACB<∠ABC<∠CAB

  0
  2021-08-30T21:57:35+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `ΔABC` vuông tại `A`, theo định lí Py-ta-go ta có:

  `AB^2+AC^2=BC^2`

  `=>3^2+AC^2=5^2`

  `=>AC^2=5^2-3^2`

  `=>AC^2=25-9`

  `=>AC^2=16=4^2`

  `=>AC=4(cm)`

  `b)`

  Ta có: `AB=3cm;AC=4cm;BC=5cm`

  `=>AB<AC<BC`

  `=>\hat{C} <\hat{B} <\hat{A}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )