Cho tam giác ABC vuông tại A,có AB=5cm,AC =12cm. a) tính BC. b) tính tỉ số lượng gác của góc B. c)tìm số đo góc C

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A,có AB=5cm,AC =12cm. a) tính BC. b) tính tỉ số lượng gác của góc B. c)tìm số đo góc C

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-09T04:40:28+00:00 1 Answers 128 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:41:38+00:00

  Đáp án:

  a. BC = 13 cm

  b. sinB = $\frac{12}{13}$ , cosB = $\frac{5}{13}$ 

  c. Số đo góc C: {22^ \circ }37'

  Giải thích các bước giải:

  a. Vì tam giác ABC vuông tại A 

  Áp dụng định lý Py-ta-go ta có: 

  A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}

   \Leftrightarrow {5^2} + {12^2} = B{C^2}

   \Leftrightarrow BC = 13 cm

  b. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: 

  \sin B = \frac{{AC}}{{BC}} = \frac{{12}}{{13}},c{\rm{osB = }}\frac{{AB}}{{BC}} = \frac{5}{{13}}

  c. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:

  \sin C = \frac{{AB}}{{BC}} = \frac{5}{{13}}

   \Rightarrow \widehat C \approx {22^ \circ }37'

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )