Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6 cm, AC= 8 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác a, CM tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC b

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6 cm, AC= 8 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác
a, CM tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC
b, Tính tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ADC
c, Tính BC, BD, AH

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-09-29T21:00:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T21:02:25+00:00

  Đáp án:

  a/ A/dụng pitago vào tam giác ABC v tại A có:

  BC2=AB2+AC2=62+82=100BC=10(cm)

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác v ABC có:

  +) AB2 = BC . BH => BH=AB2BC=3610=3,6(cm)

  => HC = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4(cm)

  +) AH2 = BH . HC = 3,6 . 6,4 = 23,04

  => AH = 4,8 (cm)

  b/ Vì AD là p/g góc BAC

  => BDDC=ABACBDAB=DCAC=BD+DCAB+AC=BC6+8=106+8=57

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )