Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6 cm, AC= 8 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác a, CM tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC b

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6 cm, AC= 8 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác
a, CM tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC
b, Tính tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ADC
c, Tính BC, BD, AH

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-09-29T20:53:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:54:33+00:00

  a)

  xét ΔHBA và ΔABC có

   góc AHB =BAC (=90độ)

  b chung

  ⇒ΔHBA đồng dạng ΔABC ( G.G)

  B)

  SΔABC = $\frac{1}{2}$ AB.AC

  =$\frac{1}{2}$ 6.8

  ⇒sΔABC = 24 cm³

  [vi ΔABC dong dang voi ΔHAB ⇔ S ABC = S HBA = 24CM²](day mk chi nghi vay thoi nha k biet co dung k)

  c

  ap dung dinh ly py-ta-go vaof tam giac vuong ABC co

                BC²=BA²+AC²

                ⇒ 8²+6²=100

                        ⇒√100=10

  vay BC = 10cm

             vi tam giac ABC dong dang ΔABH nen ta co $\frac{AB}{AB}$ =$\frac{AC}{HA}$

            = $\frac{6}{6}$ =$\frac{8}{AH}$ 

    ⇔AH = 8 cm

     BD = ???????

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )