cho tam giác abc vuông tại a có ab=6cm ac=8cm a)tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC b)đường phân giác góc B cắt AC tại D.Vẽ DH vuông góc BC c

Question

cho tam giác abc vuông tại a có ab=6cm ac=8cm
a)tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC
b)đường phân giác góc B cắt AC tại D.Vẽ DH vuông góc BC chứng minh tam giác ABD=TAM GIÁC HBD
c)chứng minh DA nhỏ hơn DC
d)chứng minh AB^2-DC^2=BD^2-HC^2
đang cần gấp ạ mai kiểm tra

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-19T18:57:39+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:58:58+00:00

  a) xét ΔABC có : ∠A=90 độ=>BC²=AB²+AC²

                                              =>BC²=6²+8²

                                              =>BC²=100

                                               =>BC=10

  Chu vi ΔABC là : 6+8+10= 24 (cm)

  b)Xét ΔADB VÀ ΔHBD có :

  BD chung

  ∠A=∠H=90 ĐỘ

  ∠ABD=∠HBD(gt)

  =>ΔABD=ΔHBD (ch-gn)

  c) xét ΔHDC cs góc H = 90 độ

  ⇒DH < DC ( do DC là cạnh huyền ) 

  mà DH = DA (  ΔABD = ΔHBD )

  nên DC > DA

  d) mình ko làm đc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )