cho tam giác abc vuông tại a, có ad là phân giác, ah là đường cao.bd=15cm, cd=20cm.tính hb,hc

Question

cho tam giác abc vuông tại a, có ad là phân giác, ah là đường cao.bd=15cm, cd=20cm.tính hb,hc

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-30T08:01:41+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:03:30+00:00

  Tam giác ABC có AD phân giác nên `frac{AB}{AC}=frac{BD}{CD}=frac{15}{20}=3/4`

  `BC=15+20=35`

  `frac{AB}{AC}=3/4=>frac{AB^2}{AC^2}=9/16=>frac{AB^2}{(AC^2+AB^2)}=9/25`

  `=>frac{AB^2}{BC^2}=9/25=>AB=\sqrt{35^2.frac{9}{25}=21`

  tam giác vuông ABC có AH là đường cao

  `BH=frac{AB^2}{BC}=12.6`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )