Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 60 độ . Vẽ AH vuông BC tại H. a) Tính số đo góc HAB b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điể

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 60 độ . Vẽ AH vuông BC tại
H.
a) Tính số đo góc HAB
b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của
cạnh HD. Chứng minh tg AHI = tg ADI. Từ đó suy ra AI ⊥ HD.
c) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh AB // KD.

in progress 0
Maya 9 phút 2021-09-15T08:03:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:04:49+00:00

  a)Xét ΔAHB vuông tại H có:

  Góc HBA + HAB  = 90 độ (2 góc phụ nhau)

  ⇒ HAB= 90 – HBA = 90 – 60 = 30 độ

  Vậy HAB = 30 độ

  b)Xét ΔAHI và ΔADI có:

  AH=AD (gt)

  IH=ID (gt)

  AI cạnh chung

  ⇒ ΔAHI =ΔADI (c.c.c)

  ⇒  HIA = DIA (2 góc tương ứng)

  Mà HIA + DIA  =180độ (2 góc kề bù)

  ⇒ HIA  =  DIA = 90 độ

  Do đó AI ⊥ HD (đpcm) 

  c)ΔAHI =ΔADI (cmt)

  ⇒ góc HAK= góc DAK

  Do đó ΔAHK = ΔADK (c- g-c)

  ⇒  ADK = AHK = 90 (2 góc tương ứng)

  ⇒  KD ⊥ AC

  Màn AB ⊥AC (gt)

  ⇒KD//AB (đpcm) 

  0
  2021-09-15T08:04:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )