Cho tam giác Abc vuông tại a, có đường cao ah, cho biết ab=15cm ,ah=12cm A chứng minh tam giác ahb đồng dạng tam giác CHA B tính độ daii đoạn thẳng:BH

Question

Cho tam giác Abc vuông tại a, có đường cao ah, cho biết ab=15cm ,ah=12cm
A chứng minh tam giác ahb đồng dạng tam giác CHA
B tính độ daii đoạn thẳng:BH,HC,AC
C trên cạnhAC lấy diểm E:ce=5cm, trên cạnh bc lấy điểm f :cf=4cm. Chứng minh tam giác CEF vuông
D chứng minh:CE,CA=CF.CB

in progress 0
Skylar 56 phút 2021-10-24T01:04:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:05:18+00:00

  a/ Xét ΔAHB (ˆH=90o) và ΔCHA(ˆH=90o), có:

  ^BAH=^ACH( cùng phụ với ^ABC)

  Vậy ΔAHB∼ΔCHA( góc nhọn)

  b/ Tam giác AHB vuông tại H, ta có:

  AB2=BH2+AH2

  BH2=AB2AH2152122=225144=81

  BH=81=9cm

  ΔAHB∼ΔCHA(câu a), suy ra: AHCH=HBHA

  HC=AH2HB=1229=16cm

  ΔAHB∼ΔCHA(câu a), suy ra: AHCH=ABAC

  AC=16.1512=20cm

  c/ Ta có: BC=HB+HC=9+16=25cm

  CECB=525=15;CFCA=420=15,suy ra CECB=CFCA

  ΔCFE và ΔCAB có: CECB=CFCAvàˆCchung

  Nên ΔCFE∼Δ CAB (trường hợp 2) mà ΔCAB vuông tại A

  Vậy ΔCFE vuông tại F

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )