Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. AB=15,HC=16.Tính BC,AC,AH

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. AB=15,HC=16.Tính BC,AC,AH

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-09-08T13:51:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:53:00+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:AB²=BC.HC

  =BC.(BC-HC)

  ⇔15²=BC²-16BC

  ⇔BC=25(cm)

  ⇒AC²=BC²-AB² ( Theo định lí Pytago)

  ⇒AC²=25²-15²

  ⇒AC=√400=20 cm

  ⇒$\frac{1}{AH²}$ +$\frac{1}{BC²}$+$\frac{1}{AC²}$ 

  ⇒AH=12 cm

  0
  2021-09-08T13:53:03+00:00

  Bạn tự vẽ hình nhé!

  Xét ΔABC vuông tại A 

  => AC²= HC. BC= 16.BC

  Xét ΔABC vuông tại A 

  => AH²= BH.HC= 16.BH

  Mà BH= BC- HC= BC- 16

  => AH²= 16(BC-16)

  Xét ΔABC vuông tại A 

  => $\frac{1}{AH²}$ = $\frac{1}{AB²}$ + $\frac{1}{AC²}$ 

  <=> $\frac{1}{16(BC-16)}$ = $\frac{1}{225}$ + $\frac{1}{16.BC}$ 

  <=> $\frac{1}{16(BC-16)}$- $\frac{1}{16.BC}$ = $\frac{1}{225}$

  <=> $\frac{1}{16}$($\frac{1}{BC-16}$- $\frac{1}{BC}$)= $\frac{1}{225}$

  <=> $\frac{1}{BC-16}$- $\frac{1}{BC}$= $\frac{16}{225}$

  <=> $\frac{BC- BC+ 16}{BC(BC-16)}$ = $\frac{16}{225}$

  <=> $\frac{16}{BC(BC-16)}$ = $\frac{16}{225}$

  => BC(BC-16) = 225

  <=> BC²- 16.BC- 225=0

  <=> BC²- 25.BC+ 9.BC- 225=0

  <=> (BC-25)(BC+9)=0

  TH1: BC- 25=0 <=> BC= 25 (cm)(TM BC>0)

  TH2: BC+9=0 <=> BC=-9 (k TM BC>0)

  Xét ΔABC vuông tại A 

  => AC²= CH.BC= 16. 25= 400

  => AC=20 (cm)

  Có BH= BC- HC= 25- 16= 9 (cm)

  Xét ΔABC vuông tại A 

  => AH²= BH. HC= 9. 16= 144 

  => AH= 12 (cm)

  Vậy BC= 25cm; AC= 20 cm; AH= 12 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )