Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB=15cm, BH=9cm. A)Tính BC,AC,AH. B) gọi M là trung điểm BC. Tính diện tích tam giác AHM.

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB=15cm, BH=9cm.
A)Tính BC,AC,AH.
B) gọi M là trung điểm BC. Tính diện tích tam giác AHM.

in progress 0
Camila 9 phút 2021-09-10T02:59:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:00:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-10T03:00:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A) 

  THEO HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  c²=ac’

  AB²=BC.BH

  ⇒BC=15²/9=25cm

  THEO ĐL PY TA GO TRONG TAM GIÁC ABC

  AC²=BC²-AB²

  AC²=25²-15²

  AC²=400

  ⇒AC=20cm

  THEO HỆ THỨC LƯỢNG

  ha=bc

  ⇒AH.BC=AB.AC

  ⇒AH=(15.20)/25=12cm

  B) 

  VÌ M LÀ TĐ CỦA BC 

  ⇒BM=MC=25/2=12,5

  HM=BC-BH-MC

        25-9-12,5=3,5cm

  diện tích tam giác AHM , CÓ

  S=1/2.AH.HM

  =1/2.12.3,5=21CM²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )