cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah biết ab/ac=3/4 ah =12cm tính HB và HC

Question

cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah biết ab/ac=3/4 ah =12cm tính HB và HC

in progress 0
Adeline 2 năm 2021-09-07T07:55:11+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:56:11+00:00

  Đáp án:

  `HB = 9 cm`

  `HC = 16 cm`

  Giải thích các bước giải:

  ` (AB)/(AC) = 3/4 = (3x)/(4x)`

  Có: `1/((AH)^2) = 1/(AB^2) + 1/(AC^2)`

  `<=> 1/(12^2) = 1/(9x^2) + 1/(16x^2)`

  `=> x = 5`

  `=> AB = 15 (cm)`

  `AC = 20 (cm)`

  Py-ta-go: 

  `HB = 9 (cm)`

  `HC = 16 (cm)`

  0
  2021-09-07T07:56:31+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )