Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC a) chứng minh AD=AE và A,D,E thẳn

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC
a) chứng minh AD=AE và A,D,E thẳng hàng
b) chứng minh BC=BD+CE

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-06T08:25:51+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:26:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $AB$ là đường trung trực của $HD$(*)

  $⇒AD=AH$

  $AC$ là đường trung trực của $HE$(**)

  $⇒AE=AH$

  Từ (*)(**)$⇒AD=AE$

  Ta có:

  $ΔAHD$ cân

  $⇒\widehat{HAD}=2\widehat{A_1}$

  Ta có: $ΔAHE$ cân

  $⇒\widehat{HAE}=2\widehat{A_2}$

  $⇒\widehat{HAD}+\widehat{HAE}=2\widehat{A_1}+2\widehat{A_2}=2(\widehat{A_1}+\widehat{A_2})$

  $⇒\widehat{HAD}+\widehat{HAE}=2.90^o=180^o$

  $⇒D,A,E$ thẳng hàng

  b) Chứng minh BD=BH và CE=CH bằng đường trung trực

  Cộng vế theo vế ta được:

  $BD+CE=BH+CH$ hay $BD+CE=BC$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )