cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi O; I; K thứ tự là giao ba đường phân giác của các tam giác ABC, AHB, AHC. a) C/m BO vuông góc với A

Question

cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi O; I; K thứ tự là giao ba đường phân giác của các tam giác ABC, AHB, AHC.
a) C/m BO vuông góc với AK
b) C/m AO vuông góc với IK

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-23T04:08:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:10:19+00:00

  Dễ thấy B,J,E thẳng hàng và C,K,E thẳng hàng
  Gọi M là giao điểm AK với BC
  Ta có 
  Do đó tam giác ABM cân tại B
  Mà BJ là tia phân giác nên cũng là đường cao nên BJ vuông góc AM
  Tương tự CE vuông góc AJ
  Tam giác AJK có JE và KE là đường cao nên AE cũng là đường cao hay AE vuông góc JK

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )