Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH vẽ đường tròn tâm O , đường kính AH cắt AB AC lần lượt ở M , N a, Chứng minh rằng tứ giác AMHN là hình chữ

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH vẽ đường tròn tâm O , đường kính AH cắt AB AC lần lượt ở M , N
a, Chứng minh rằng tứ giác AMHN là hình chữ nhật
b, chứng minh MNbình = HBnhânHC
c, Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp
d, Chứng minh MN là tiếp tuyến trung của đường tròn ngoại tiếp ∆HNC và ∆HMB
Mong các cao nhân giải hộ ạ. Em đg cần gấp lắm ạ . Em cảm ơn ạ.

in progress 0
Maya 22 phút 2021-09-20T09:49:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:51:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Do M,N  thuộc đường tròn đường kính DE nên 

  ⇒∠AMH = ∠ANH = 90 độ và ∠MAN = 90 độ(gt)

  ⇒AMHN là hcn(d/h)

  b, có : HB.HC=AH²(hệ thức lg trg ΔABC vuông tại A)

  mà AH = MN (t/c 2 đg chéo hcn)

  ⇒ MN² = HB.HC (đpcm)

  c,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )