cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM=5, AB=6 tính diện tích tam giác ABC

Question

cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM=5, AB=6 tính diện tích tam giác ABC

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-09-12T23:21:04+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:22:08+00:00

  xét Δ ABC có: AM=BM=CM=5 cm ( trung tuyến ứng với canh huyền trong tam giác vuông bằng nửa cạnh huyên)

  ⇒ BC=BM+CM=5+5=10 cm

  Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông ABC vuông tại A,ta có:

  AC²=BC²-AB²=10²-6²= 64

  ⇒AC=8 cm

  S Δ ABC= 1/2.AB.AC=1/2.6.8= 24 cm²

  vậy S Δ ABC= 24 cm²

  Chúc bạn hok tốt. Vote mik 5 sao cảm ơn và tlhn nhé

   

  0
  2021-09-12T23:22:43+00:00

  Ta có:AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 

  ⇒2AM=BC(tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền)

  ⇒BC=2.5

  ⇒BC=10(cm)

  Áp dụng định lí Py-ta-go vào ΔABC vuông tại A có:

  $AB^{2}$+$AC^{2}$ =$BC^{2}$ 

  ⇔$6^{2}$ +$AC^{2}$ =$10^{2}$ 

  ⇔36+$AC^{2}$ =100

  ⇔$AC^{2}$ =64

  ⇔AC=8(cm)

  S ΔABC là:

  $\frac{6.8}{2}$=24($cm^{2}$ )

  Vậy S Δ ABC là 24$cm^{2}$ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )