Cho tam giác ABC vuông tại A kẻ AH vuông góc với BC tại H biết HP=9 cm,HC=16 cm.Tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A kẻ AH vuông góc với BC tại H biết HP=9 cm,HC=16 cm.Tính chu vi và diện tích tam giác ABC

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-13T13:24:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:25:23+00:00

  Theo đề ra,ta có:

  HB+HC=BC

  =>BC=9+16=25(cm)

  Xét ΔABC vuông tại A 

  AB²=HB.BC =>>AB²=9×25

  =>AB=√225-15cm)

  AC²=HC.BC=>AC²=16.25

  =>AC=√400 = 20

  Xét ΔABC vuông tại A có đường cao AH:

  =>AH²=HB.HC

  =>AH²=16.9

  =>AH=√144 = 12

  chu vi tam giác ABC là:

  P=a+b+h

  =AB+AC+AH

  =15+20+12=47(cm)

  Diện tích Δabc:

  12 .a.b

  =12 .AB.AC

  =12 .15.20 =150 cm²

  Đáp án: P = 47cm

               S = 150 cm²

  0
  2021-08-13T13:25:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:HB+HC=BC⇒BC=9+16=25

  Xét ΔABC⊥= A 

  +)AB²=HB.BC

  ⇒AB²=9.25

  ⇒AB=15

  +)AC²=HC.BC

  ⇒AC²=16.25

  ⇒AC=20

  Xét ΔABC⊥=A có đường cao AH

  ⇒AH²=HB.HC

  ⇒AH²16.9

  ⇒AH=12

  chu vi tam giác ABC là:

  :P=a+b+h=AB+AC+AH=15+20+12=47

  Diện tích Δabc:

  $\frac{1}{2}$ .a.b=$\frac{1}{2}$ .AB.AC=$\frac{1}{2}$ .15.20=150 cm²

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )