Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. C/m: a) Tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA b)AH^2= BH.HC c) Vẽ HF vuông góc AC, HE vuông góc AB( E thu

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. C/m:
a) Tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA
b)AH^2= BH.HC
c) Vẽ HF vuông góc AC, HE vuông góc AB( E thuộc AB, F thuộc AC)
C/m: tam giác AEF đồng dạng tam giác ACB

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-11-10T20:52:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:54:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Xét ΔABC và ΔHBA :

  góc B chung

  góc BAC = góc BHA (=90o)

  Do đó ΔABC ∼ ΔHBA (g.g)

  b) ΔABC ∼ ΔHBA (cmt)

  mà ΔABC ∼ ΔHAC (cmt)

  Nên ΔHBA ∼ ΔHAC

  => HA/HC=HB/HA

  => HA2 = HC . HB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )