Cho tam giac ABC vuong tai B co gocB1= B2 goc A= 60do ke BH vuong voi AC (H thuoc AC) qua B ke duong thang d song song voi AC a tinh goc A

Question

Cho tam giac ABC vuong tai B co gocB1= B2 goc A= 60do ke BH vuong voi AC (H thuoc AC) qua B ke duong thang d song song voi AC a tinh goc ABH b CMdsongsongvoiAC c so sanh goc ABH va goc CBx

in progress 0
Bella 1 tuần 2021-12-03T21:46:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:47:54+00:00

  a,

  Xét ΔABH có: H=90 độ

  Ta có: A+B+H=180 độ

  ⇒ 60+B+90=180

  ⇒ 150+B=180

  ⇒ B=180-150=30độ

  ⇒ ABH=30 độ (đpcm)

  b,

  Ta có: dx//AC và BH⊥AC

  ⇒  dx⊥BC (theo định lý 2 đường thẳng //) đpcm

  c,

  Ta có: dx//AC

  ⇒HCB=CBx=30 độ (2 góc so le trong)

  ⇒CBx=ABH=30 độ (đpcm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )