cho tam giác abc vuông tại b ,đường cao bh, ab=9cm ,bc=12cm a) c/m tam giác abc đồng dạng với tam giác ahb b) c/m bc2=CH.AC

Question

cho tam giác abc vuông tại b ,đường cao bh, ab=9cm ,bc=12cm
a) c/m tam giác abc đồng dạng với tam giác ahb
b) c/m bc2=CH.AC

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-11-24T17:19:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:20:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T17:20:51+00:00

  Đáp án:

   a) Xét ΔABC và ΔAHB có:

  ∠ABC = ∠AHB = 90

  ∠A chung

  Do đó: ΔABC ~ ΔAHB (g-g)

  b) Xét ΔCHB và ΔCBA có:

  ∠CHB = ∠CBA = 90

  ∠C chung

  Do đó: ΔCHB ~ ΔCBA (g-g)

  Suy ra: $\frac{CH}{CB}$ = $\frac{CB}{CA}$ (2 cạnh tương ứng tỉ lệ)

  Hay BC² = CH.AC 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )