Cho tam giác ABC vuông tại B, đường phân giác AE(E thuộc BC). Gọi F là hình chiếu vuông góc của E trên AC. Chứng minh: AF = AB và tia EA là phân giác

Question

Cho tam giác ABC vuông tại B, đường phân giác AE(E thuộc BC). Gọi F là hình chiếu vuông góc của E trên AC.
Chứng minh: AF = AB và tia EA là phân giác của góc BEF

in progress 0
Gabriella 4 tuần 2021-08-15T22:46:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:47:44+00:00

  Xét `triangle ABE` và `triangle AEF` có

  `AE` chung

  `hat{ABE}=hat{AFE}=90^o`

  `hat{BAE}=hat{FAE}` (Vì AE là phân giác `hatA`)

  `=> triangle ABE = triangle AEF` (g-c-g)

  `=> AF=AB` (2 cạnh tương ứng)

  `=> hat{AEF}=hat{AEB}` (2 góc tương ứng)

  `=> AE` là phân giác `hat{BEF} (đpcm)

  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )