cho tam giác ABC vuông thại A có AB=5cm AC= 12cm gọi AM là trung tuyến của tam giác a,tính độ dài đoạn AM b,kẻ MD vuông góc với AB ,ME vuông góc AC

Question

cho tam giác ABC vuông thại A có AB=5cm AC= 12cm gọi AM là trung tuyến của tam giác
a,tính độ dài đoạn AM
b,kẻ MD vuông góc với AB ,ME vuông góc AC tứ giác ADME là hình j ? vì sao
giải giúp mình với

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-08-31T17:43:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:44:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  Áp dụng định lí Pitago vào tam giác ABC vuông tại A ta có:

  \[\begin{array}{l}
  A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\\
   \Leftrightarrow {5^2} + {12^2} = B{C^2}\\
   \Leftrightarrow BC = 13
  \end{array}\]

  Tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM nên

  \[AM = \frac{1}{2}BC = \frac{{13}}{2}\left( {cm} \right)\]

  b,

  Tứ giác ADME có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật

  0
  2021-08-31T17:44:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )