Cho tam giác BAC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia BD lấy điểm M, trên tia CE lấy điểm N sao cho BD=1/2 BM; CE=1/2 CN (Vẽ hình

Question

Cho tam giác BAC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia BD lấy điểm M, trên tia CE lấy điểm N sao cho BD=1/2 BM; CE=1/2 CN (Vẽ hình)
1) chứng minh TAM GIÁC DMA = TAM GIÁC DBC
2) chứng minh BC=1/2MN

in progress 0
Faith 2 ngày 2021-09-27T20:15:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T20:16:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-27T20:16:09+00:00

  Đáp án:

  Vẽ hình ra đi

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )