Cho tam giác cân ABC kẻ đường cao AH H thuộc BC a). Chứng minh HB =HC B). Từ H kẻ Hd vuông góc với AB. HE vuông góc vơi AC CM AD=AE và tam giác HDE c

Question

Cho tam giác cân ABC kẻ đường cao AH H thuộc BC
a). Chứng minh HB =HC
B). Từ H kẻ Hd vuông góc với AB. HE vuông góc vơi AC CM AD=AE và tam giác HDE cân

in progress 0
Adalyn 1 giờ 2021-10-07T08:43:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:45:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a , Xét Δ AHB và Δ AHC ta có 

            <A1 = <A2 ( 2 góc tương ứng )

            AH là cạnh chung

            AB = AC ( vì Δ ABC cân tại A )

  ⇒ Δ AHB = Δ AHC ( c-g-c )

  ⇒ HB = HC ( 2 cạnh tương ứng )

  b , Xét Δ HDB và Δ HEC có

            HB = HC ( câu a )

            <H1 = <H2 ( 2 góc đối đỉnh )

            <BDH = <HEC ( = 90 Độ )

  ⇒ Δ HDB = Δ HEC ( g-c-g )

  ⇒ HD = HE

  ⇒ΔHDE cân tại H

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )