Cho tam giác XIZ có XI=XZ.Tia phân giác của góc X cắt IZ tại D.Chứng minh tam giác XDI= tam giác XDZ

Question

Cho tam giác XIZ có XI=XZ.Tia phân giác của góc X cắt IZ tại D.Chứng minh tam giác XDI= tam giác XDZ

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-09-28T15:45:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:46:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có tia XZ là tia phân giác của góc ZXI => IXD = DXZ

  xét tam giác XDI và tam giác XDZ có

  XD chung

  XI = XZ ( gt)

  IXD= DXZ( cmt)

  => tam giác XDI = XDZ (c.g.c)

  0
  2021-09-28T15:46:32+00:00

  Đáp án:

  Vì `XD` là tia pg của `hat{X}`

  `=> hat{IXD}=hat{ZXD}`

  $\rm \ Xét \ \Delta \ XDI  \ và \  \Delta \ XDZ \ có \ : $

  $\rm XD \  cạnh \ chung $

  `hat{IXD}=hat{ZXD} \ (cmt)`

  $\rm XI=XD \ ( \ gt \ )$

  $\rm ⇒ \Delta \ XDI =  \Delta \ XDZ \ ( c \ – g \ – c )$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )