Cho tam giác MNP có góc M vuông. Trên cạnh MP lấy điểm Q sao cho , từ Q kẻ đường vuông góc với MP cắt NP tại K. Biết độ dài cạnh MN là 4,5 m. Tính độ

Question

Cho tam giác MNP có góc M vuông. Trên cạnh MP lấy điểm Q sao cho , từ Q kẻ đường vuông góc với MP cắt NP tại K. Biết độ dài cạnh MN là 4,5 m. Tính độ dài đoạn KQ

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-07-08T20:06:45+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:07:45+00:00

  Đáp án:

  Ta có tam giác ABC vuông tại A

  => CB2 = CA2 + AB2 ( định lý Py – ta – go )

  => CB2 = 52 + 122

  => CB2 = 25 + 144

  => CB2 = 169

  => CB = 13 hoặc CB = -13 . Vì CB > 0 nên CB = 13

  Vì M là trung điểm của CB nên CM = MC = 13 : 2 = 6,5

  Ta có tam giác NMB vuôg tại M

  => NB2 = NM2 + MB2 ( định lý Py – ta – go )

  => NB2 = 2,72 + 6,52

  => NB2 = 7,29 + 42,25

  => NB2 = 49,54

  => NB = 7,03 hoặc NB = -7,03 . Vì NB > 0 => NB = 7,03

  Vậy NB = 7,03

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )