Cho tam giác nhọn ABC , 2 đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC, E thuộc AB) CMR BCDE là tứ giác nội tiếp

Question

Cho tam giác nhọn ABC , 2 đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC, E thuộc AB) CMR BCDE là tứ giác nội tiếp

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-01T10:54:41+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:55:42+00:00

  Đáp án:

   Trong tứ giác BCDE có:

            góc BDC= 90 độ

            góc BEC = 90 độ

  Suy ra góc BDC= góc BEC= 90 độ

  tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn đường kính BC có tâm I là trung điểm BC.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-01T10:56:09+00:00

   Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: góc BEC=90(CE là đường cao)

  Góc BDC=90 (BD là đường cao)

  Xét tứ giác BCDE,có:

  2 đỉnh E,D cùng nhìn cung BC dưới 2 góc =(góc BDC=BEC)

  tứ giác BCDE nội tiếp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )