cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD và CE cắt nhau ở H. Chứng minh rằng : a) tam giác EHB đồng dạng tam giác DHC b) tam giác HED đồng dạng tam gi

Question

cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD và CE cắt nhau ở H. Chứng minh rằng :
a) tam giác EHB đồng dạng tam giác DHC
b) tam giác HED đồng dạng tam giác HBC
c) tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-11-20T23:22:32+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:23:43+00:00

  Đáp án:

  mik làm câu b c thôi nhé

  b)

  Xét tam giác HEB và tam giác HDC có:

  góc E = D = 90o

  góc BHE = DHC ( đối đỉnh)

  Do đó: tam giác HEB~HDC ( g.g)

  => HE/HD=HB/HC= (1)

  Xét tam giác HDE và tam giác HCB có:

  góc DHE = CHB ( đối đỉnh)

  HD/HC=HE/HB ( suy ra từ (1))

  Do đó: tam giác HDE~HCB

  c)

  Xét tam giác AEC và tam giác ADB có:

  góc C = D = 90o

  góc A chung

  Do đó: tam giác AEC~ADB ( g.g)

  => AE/AD=AC/AB (2)

  Xét tam giác ADE và tam giác ABC có:

  góc A chung

  AD/AB=AE/AC ( Suy ra từ (2))

  Do đó: tam giác ADE~ABC ( g.g)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )