Cho tam giác (O;R) có đường kính AI. Gọi H là trung điểm của OI. Vẽ dây cung BC vuông góc với OI tại H. Chứng minh tam giác ABC đều

Question

Cho tam giác (O;R) có đường kính AI. Gọi H là trung điểm của OI. Vẽ dây cung BC vuông góc với OI tại H. Chứng minh tam giác ABC đều

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-24T18:48:54+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:50:33+00:00

  Ta có: $OI\perp BC$ tại $H$

  $\Rightarrow HB = HC$

  Xét $∆ABC$ có:

  $AH\perp BC$

  $HB = HC$

  $\Rightarrow ∆ABC$ cân tại $A$ $(1)$

  Xét tứ giác $OBIC$ có:

  $OI\perp BC$

  $H= OI\cap BC$

  $OH = HI$

  $BHv= HC$

  Do đó $OBIC$ là hình thoi

  $\Rightarrow OB = OC = BI = CI = OI = R$

  $\Rightarrow ∆BOI; \, ∆COI$ đều

  $\Rightarrow \widehat{BOI} = \widehat{COI} = 60^o$

  $\Rightarrow \widehat{BOC} = 120^o$

  $\Rightarrow \widehat{BAC} = \dfrac{1}{2}\widehat{BOC} = 60^o$ $(2)$

  $(1)(2)\Rightarrow ∆ABC$ đều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )