Cho tam giác vuông ABC, góc A=90 độ, góc C=30 độ và đường phân giác BD( D thuộc cạnh AC) a, Tính tỉ số $\frac{AD}{CD}$ b, Cho biết độ dài AB=12,5cm,

Question

Cho tam giác vuông ABC, góc A=90 độ, góc C=30 độ và đường phân giác BD( D thuộc cạnh AC)
a, Tính tỉ số $\frac{AD}{CD}$
b, Cho biết độ dài AB=12,5cm, hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC
*VẼ HÌNH NỮA NHA——-MK SẼ VOTE 5s và ctlhn*

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-11T11:43:13+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:44:27+00:00

  lời giải chi tiết:

  áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác

  ⇒ AD/ DC   =  AB/BC

  Mà AB = 1/2 BC

  ⇒AB/BC  =1/2  ⇔  AD/DC  =  1/2

  MK CHỈ LÀM ĐC PHẦN A THUII

  VÌ CHỤP BẰNG MÁY TÍNH NÊN HƠI NGỘ TÝ THÔNG CẢM NHA

  0
  2021-09-11T11:45:01+00:00

  Cho tam giác vuông ABC, góc A=90 độ, góc C=30 độ và đường phân giác BD( D thuộc cạnh AC)

  a, Tính tỉ số $\frac{AD}{CD}$ 

  `text{Xét tam giác ABC có:}`

  `text{BD là tia phân giác góc ABC (gt)}`

  $⇒\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AD}{DC}$ 

  `text{Gọi M là trung điểm của BC}`

  $⇒AM=BM=CM=\dfrac{1}{2}BC$ 

  `text{⇒tam giác ABM cân tại M}`

  `text{Ta lại có: góc ABC+góc ACB=90 độ (cùng phụ góc CAB)}`

  `text{⇒góc ABC=90độ-góc ACB=90độ-30độ=60độ}`

  `text{⇒tam giác ABM đều}`

  $⇒ AB=BM=\dfrac{1}{2}BC$ 

  $⇒\dfrac{AD}{DC }=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AB}{2AB}=\dfrac{1}{2}$ 

  b, Cho biết độ dài AB=12,5cm, hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC

  `text{Ta có:  AB=12,5cm(gt)}`

  Mà $AB= AM=\dfrac{1}{2}BC(cmt)$ 

  $⇒BC=12,5.2=25(cm)$

  `text{⇒AC²=BC²-AB²(Áp dụng định lý pytago)}`

     `AC²=25²-12,5²=486,75`

     `AC=√486,75≈21,7(cm)`

  $⇒C_{ABC}=AC+AB+BC$ 

      $C_{ABC}=21,7+12,5+25=59,2(cm)$ 

  $⇒S_{ABC}=\dfrac{1}{2}AC.AB$ 

  $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}21,7.12,5=135,625(cm²)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )