Cho tam giác vuông OAD vuông tại O. Tại O đặt vật khối lượng M lần lượt đặt vật m tại A và B thì lực hấp dẫn có độ lớn tương ứng 10mN và 100mN. Nếu đặ

Question

Cho tam giác vuông OAD vuông tại O. Tại O đặt vật khối lượng M lần lượt đặt vật m tại A và B thì lực hấp dẫn có độ lớn tương ứng 10mN và 100mN. Nếu đặt m tại chân đường cao của góc O thì lực hấp dẫn có độ lớn bao nhiêu ?

in progress 0
Eva 2 tuần 2021-11-28T14:05:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:06:16+00:00

  Đáp án:

   $F=110mN$

  Giải thích các bước giải:

   Theo hệ thức lượng,

  $\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}=\frac{1}{OH^2}$

  =>$\frac{GMm}{OA^2}+\frac{GMm}{OB^2}=\frac{GMm}{OH^2}$

  =>$10+100=F=110nN$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )